การให้คำปรึกษา/แนะนำ การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ในระยะเวลา 1 ปี ครั้งที่ 1 และ 2 (ควบรวม)

Read more