สารสนเทศ ปก 2562

ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย ปีการศึกษา 2562

ประกาศมาตรฐานและกำหนดค่าเป้าหมาย2562

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ปี 2562

มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์2562ปัจจุบัน

แผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2562

แผนปฏิบัติการปีการศึกษา-2562

PDF Embedder requires a url attribute

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา SAR ปีการศึกษา 2562

sar62-merged_organized

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2562

รายงานผลการดำเนินงานตาแผนปฏิบัติการ-๖๒