ทำบุญวันพระ

วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์และนักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ทำบุญประจำวันพระ แรม 15 ค่ำ เดือน ยี่ ณ วัดบ่อพระอินทร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำประจำทุกวันพระโดยเวียน ช่วงชั้นเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *