วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยมีบริษัท นวโลหะไทย จำกัด นำจัดกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมวันเด็กสัญจร และกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสถานศึกษาปลอดภัย การจราจร โรงเรียนปลอดขยะ และการป้องกันอัคคีภัย มีผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนของขวัญ ของรางวัล อาหาร และเครื่องดื่มให้กับน้องๆ นักเรียน ได้ของขวัญติดมือกลับบ้านอย่างมีความสุขกันทุกคน ขอขอบคุณ คุณกลุนาถ สืบถวิลกุล ผู้จัดการทั่วไป-ฝ่ายบริหารบริษัทนวโลหะไทยจำกัด คุณอุไร เกษมศรี รองนายกฯ เทศบาลตำบลสร่างโศก คณะไก่ทอด คุณป้าณีต คุณป้าต๋อย คุณป้าเนียร คุณป้าราตรี คุณป้าฟ้ารุ่ง คุณป้าระวิง คุณป้าแอ๊ด คุณน้าสมหวัง คุณป้าแป้น ไอศครีมคุณน้ำ คุณนาขวัญ คุณป้าอ่อน คุณน้าวรรณ ลาดหน้าคุณฝน ป๋าแสบ โดนัท แม่เคน ข้าวโพดอบเนยแม่น้องไอซ์ สนับสนุนจักรยาน คุณพรชัย บริษัทพรชัยโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด คุณนุช สุขใจบอดีฟิตเวลเนส และผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้