ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม 2562 ครูกนกวรรณ แทนทอง วิชาการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกับวิชาการโรงเรียนในอำเภอบ้านหมอ ประชุมเตรียมข้อสอบ pre O-NET เพื่อใช้ในการทดสอบยกระดับ O-NET ปีการศึกษา 2562 นับถอยหลังวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 สู้ๆ นักเรียน ป.6 ทุกคน ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *