การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นตัวแทน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 จำนวน 3 รายการ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งขัน 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 1 เข้าร่วม ขอชื่นชมนักเรียนเก่งทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *