สอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 นักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการสอบธรรมะศึกษา ประจำปี 2562 นักธรรมตรี โท และเอก ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยการอนุเคราะห์สอนธรรมะจากพระอาจารย์ ปิยะพงษ์ โกวิโท จากวัดสาระภี ตลอดปี การศึกษา 2562 ที่ผ่านมา