วันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี และลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อระลึกถึงในหลวงรัชการที่ 6 ผู้ก่อตั้งลูกเสือไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *