รับมอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ปลัดอำเภอ และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอบ้านหมอ เป็นตัวแทนนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี มอบหนังสือ สมุดภาพสระบุรี แก่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียน โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *