อบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ครูวรรณศิริดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยสู่ ครูมืออาชีพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *