การอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

วันศุกร์ที่ 25-เสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562 ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการอ่านคล่อง เขียนคล่อง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *