อบรมโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 นางอรอุมา นอกกลาง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการอบรมตามโครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา ภายใต้ชุดโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไขในสถานศึกษา สังกัด สพป.สระบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ สพป.สระบุรี เขต 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *