รับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้ารับพระราชาทานเครื่องแบบจิตอาสาพระราชทาน วปร.904 ณ โดมเอนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *