ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต

วันศุกร์ที่ 27 กันยาน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการใน ปี 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหมอพัฒนานุกูล โดยในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 15 ท่านด้วยกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *