แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับกลุ่มโรงเรียนบ้านหมอบูรพา ณ โรงเรียนบ้านครัว (ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ ส่งผลให้มีนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้เป็นตัวแทน ไปแข่งระดับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จำนวน 17 รายการ เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *