ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยนำนักเรียนทุกระดับชั้นไปทัศนศึกษา ณ สวนนงนุช พัทยา จังหวัดชลบุรี เป็นการเปิดโลกกว้างให้แก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *