กิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 19, 26 และ ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับนักเรียน โดยมีการฝึกอาชีพการทำไข่เค็ม และน้ำยาล้างจานเพื่อ ให้เป็นประสบการณ์และความรู้ในการประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *