ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อชี้แจง นโยบาย และภาระกิจ เร่งด่วนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *