ยินดีต้อนรับ นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ยินดีต้อนรับ นางสาววรรณศิริ ดวงประเทศ ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ ประจำปี 2562 เป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *