สถาปนาลูกเสือ62

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายสถาปนาลูกเสือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *