กิจกรรมจิตอาสา 62

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ทำกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาโรงเรียน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวรณ ถนนหน้าโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *