กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 62

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยจัดกิจกรรมพิธีถวายพระพร และร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งร่วมกับเด็กนักเรียนและผู้ปกครอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *