ดูงานโรงเรียนอนุบาลศาลาแดง

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการยุทธกิจ ถาวรเกษตร ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *