ดูงานโรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213

วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ผู้อำนวยการยุทธกิจ ถาวรเกษตร ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จในด้านการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยหินขาวมิตรภาพที่ 213 อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *