กิจกรรมรับเทียนจำนำพรรษา ของเทศบาลตำบลสร่างโศก ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ร่วมกิจกรรมรับเทียนจำนำพรรษา ของเทศบาลตำบลสร่างโศก ในงานมีการประกวดริ้วขบวน และการแสดงของนักเรียน จากทุกโรงเรียนในตำบลสร่างโศก เป็นความร่วมมือของวัดบ่อพระอินทร์ ชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์ หมู่ที่ 7 และโรงเรียนแสดงถึงความรักสามัคคี ของคนในชุมชน ณ วัดปัญจาภิรมย์ ตำบลสร่างโศก อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี