ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ่อพระอินทร์

วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อรพระอินทร์ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดบ่อพระอินทร์ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *