นักเรียน ป.6 รับเกียรติบัตรสำเร็จการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ที่สำเร็จการศึกษารับมอบเกียรติบัตร กลุ่มบ้านหมอบูรพา ณ โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนต่างๆ และคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะก้าวต่อไปในเส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้น