เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 กองลูกเสือสำรองและเนตรนารีสำรอง โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้าค่าย day camp ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) ซึ่งเป็นการเข้าค่ายรวมกันของกองลูกเสือสำรองในกลุ่มบ้านหมอบูรพา เป็นการทบทวนความรู้ที่ได้เรียนมาตลอดปีการศึกษา 2561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *