พัฒนานุกูลนิทัศน์ 62

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 ผ.อ.ยุทธกิจ และครูกนกวรรณ แทนทอง นำนักเรียนชั้น ป.6 ดูงานพัฒนานุกูลนิทัศน์ ที่โรงเรียนมัธยม บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) โดยในงานเป็นการแสดงผลงานของนักเรียนโรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์นักเรียนที่กำลังจะจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *