เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ

วันเสาร์ที่ 29 และอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 ครูอรอุมา นอกกลาง เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการสอนและการผลิตสื่อพัฒนานักเรียนที่มีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาการอ่าน การเขียนและการคิดคำนวณ ณ ห้องประชุมอดิเรกสาร สพป.สระบุรี เขต 1 เพื่อนำความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *