กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ

วันพุธที่ 26 ที่ 26 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อเป็นการระลึกถึง ท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และภาษาไทยซึ่งเป็นภาษาหลัก แสดงถึงวัฒนธรรมไทย เป็นการจัดค่ายเข้าฐานและแต่งชุดไทย นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกพร้อมกัน