ทำบุญวันพระ 8 ค่ำเดือน 7

วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์นำนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ทำบุญ ณ วัดบ่อพระอินทร์ เนื่องในวันพระ 8 ค่ำเดือน 7 เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรม ตามวิถีชุมชนบ้านบ่อพระอินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *