สวนกายภาพสุขใจบอดี้ฟิตมอบอุปกรณ์ของเล่นเด็ก

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 สวนกายภาพสุขใจบอดี้ฟิตมอบอุปกรณ์ของเล่นเด็ก ให้กับนักเรียนอนุบาลโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *