วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2565 คณะครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านขามเรียน และเยี่ยมเยียนครู ดริญญา ชัยปัญญา ณ โรงเรียนบ้านขามเรียน หมู่ที่ 5 บ้านขามเรียน ตำบล : หนองบัว อำเภอ : พยัคฆภูมิพิสัย จังหวัด : มหาสารคาม

By admin