วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2565 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ แทนทอง ที่ได้ย้ายกลับบ้าน ณ โรงเรียนบ้านหนองแคนโนนงามโชคชัย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม หลังจากปฏิบัติหน้าที่ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เป็นเวลา 5 ปี

By admin