พัฒนาสถานที่ด้วยการตัดต้นตีนเป็ด

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์พัฒนาสถานที่ด้วยการตัดต้นตีนเป็ด เพื่อเป็นการป้องกันกิ่งไม้ที่อาจะร่วงใส่อาคาร