กิจกรรมทาสีทางม้าลาย

วันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกับจิตอาสาบ้านบ่อพระอินทร์ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านหมอ เทศบาลตำบลสร่างโศก จัดกิจกรรมทาสีทางม้าลาย บริเวณหน้าโรงเรียนและวัดบ่อพระอินทร์ โดยมีท่านนายอำเภอบ้านหมอเป็นประธานในการทำกิจกรรม