กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาลและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดศาลและบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านบ่อพระอินทร์ เพื่อให้เกิดความสะอาด และเรียบร้อย