กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดบ่อพระอินทร์

วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ลูกเสือจิตอาสาพระราชทานโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ จัดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดวัดบ่อพระอินทร์ เก็บกวาดขยะและใบไม้ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย