กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จะจบการศึกษาในปีการศึกษา 2564 และเด็กอนุบาลที่จะเข้าเรียนต่อในระดับชั้นป.1ในปีการศึกษา 2565 ต่อไป