คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ปกครอง

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ประชุมร่วมกับตัวแทนผู้ปกครอง ชี้แจงมาตรการ และความพร้อมในการเปิดภาคเรียน มาตรการเตรียมความพร้อมของโรงเรียน การปฏิบัติตัวในโรงเรียนของนักเรียน และการปฏิบัติในการรับส่งบุตรหลานในวันเปิดเรียน 15 พฤศจิกายน 2564 นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งบุตรหลานมาเรียน แบบ On-Site ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์