คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-Cov-2 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ SARS-Cov-2 ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดโรคโควิด 19 ด้วยวิธี ATK ตามมาตรการเตรียมเปิดเรียนแบบ On-Site ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ณ โรงพยาบาลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ผลปรากฎว่าไม่มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่านใดพบเชื้อ เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นี้อย่างแน่นอน