การประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 ขอขอบคุณท่านศน.ปราณี คำแท้ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 และคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อม และพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนา และประเมินผลการปฏิบัติงานงาน รอบที่ผ่านมา ครูวรรณศิริ ดวงประเทศ และ ครูดารารัตน์ สุภาวหา ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์