ผู้ใหญ่ใจดี คุณพิมพ์นิภา ม่วงกรุง และครอบครัว นำอาหารกลางวัน ขนม และไอศรีมมาเลี้ยงเด็กๆ

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 ผู้ใหญ่ใจดี คุณพิมพ์นิภา ม่วงกรุง และครอบครัว นำอาหารกลางวัน ขนม และไอศรีมมาเลี้ยงเด็กๆ โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนทุกคนที่มา และมอบข้าวสารเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เนื่องในเดือนเกิด ขอให้ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดสิ่งใดสมปรารถนา เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป