กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และอนุบาล 3 ที่กำลังจะขึ้นชั้นประถมศึกษา ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ คุณครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นทุกคน