การทดสอบ RT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์จัดการทดสอบการอ่านการเขียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563