เสื้อสวยๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 เสื้อสวยๆ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 จากการที่โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ได้สนับสนุนกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาสพป.สระบุรี เขต 1