การทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 นางสาวกนกวรรณ แทนทอง ครูโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ เข้ารับการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านครัว ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์ โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เข้าสอบจำนวน 11 คน