กิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2564 ครูดารารัตน์ สุภาวหา นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ ร่วมกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 1 ห้องเรียน 1 โครงงานอาชีพ กลุ่มโรงเรียนทุ่งรวงทอง ณ โรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี โดยมีนายฉลาด สาโยธา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 เป็นประธาน ภายในงานเป็นการนำเสนอผลงานของนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในกลุ่มทุ่งรวงทอง เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน