นิเทศ กำกับติดตามการเรียนการสอน

วันพุธที่ 10 มีนาคม นายยุทธกิจ ถาวรเกษตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์ นิเทศ กำกับติดตามการเรียนการสอนของนักเรียนโรงเรียนวัดบ่อพระอินทร์เพื่อประเมินความก้าวหน้าในการจัดการเรียนการสอน